fbpx Retningslinjer Salgsbod uten strøm - PIT | Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

Retningslinjer Salgsbod uten strøm

SALGSBOD PIT – Festivalgaten, 12.-16. juni 2018

Gjelder salgsboder som ikke trenger strøm.

Leietakere som skal benytte plassen til salg skal kunne forelegge skatteattest.

Avgift må betales in på bank kto: 2670 41 53790 innen tirsdag 5. juni.

Bevis hentes etter innbetaling, på Friteatret i Huken 3d, hverdager kl kl 10-15 senest fredag 8. juni. Avgift er 800 kr/ dag. I tillegg må et depositum på kr 1000 betales. Depositumet betales tilbake på siste salgsdag, dersom retningslinjene er blitt overholdt av selger.

Opprigg kan skje fra mandag 11.6 tidligst kl 12 på angitt plass. Dette etter at avgift og depositum er betalt og tillatelse er blitt hentet på Festivalkontoret.

Bod må være ferdig nedrigget senest lørdag 16.6  kl 21

Selger må selv sørge for at det er ryddig både inne i og utenfor egen plass. Søppel skal umiddelbart fjernes og tømmes i anvist container, som arrangøren er ansvarlig for. Arrangør låner ut søppeldunker. Søppelposer uten dunk er ikke tillatt.

Varer som selges skal være lovlige i henhold til norsk lov.

Framleie av stand er ikke tillatt.

Driver er selv ansvarlig for skader som påføres personer, telt og annet leid utstyr. Instrukser og anvisninger fra myndigheter og/eller arrangør må følges nøye. Alt teknisk utstyr skal være godkjent. Skadet eller ikke godkjent utstyr skal umiddelbart fjernes fra området. PIT kan uten begrunnelse fjerne teknisk utstyr som kan være til fare for publikum etc. uten at det får konsekvenser for arrangør. Utstiller plikter å følge henvisninger fra PIT for tilkopling av sitt utstyr.

Driver må selv dekke nødvendige forsikringer. PIT kan i ettertid ikke bli holdt ansvarlig for tredjeparts skader eller lignende.

PIT forbeholder oss retten til å kunne avlyse festivalen på grunn av force majeure, uforutsette forhold, brann, flom eller lignende, eller ved for få deltakere. Alle innbetalte beløp vil da bli refundert.

Jeg har forstått vilkårene for å drive salg. Dersom reglene ikke overholdes har PIT rett til å nekte selger plass for neste år og beholde innbetalt depositum.