fbpx PIT rådet 2024 - PIT | Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

PIT rådet 2024

Da Trond Hannemyr skapte PIT i 1995 sa han at han ikke ville lage en festival kun for teaterfolk, han ville nå hele byen. «Teater til folket, folk til teatret», var den viktigste tanken hans.   

PIT har fått et programråd som har hatt i oppgave å ta over for Trond og kuratere festivalen. Med valget av et råd har teateret signalisert at verdien av det kollektive også skal stå sentralt i festivalens framtid. Og rådet har, sammen, insistert på et flerstemt og variert program. For hele byen med alle dens borgere og gjester. 

Rådet er en konsekvens av et generasjonsskifte i ledelsen av PIT, som igjen er en del av Grenland Friteaters generasjonsskifte. Endring er ikke en likefram handling; det krever åpen dialog, tillit og tålmodighet. Med det som utgangspunkt har tematikken generasjonsmøter satt sitt avtrykk i årets festivalprogram. Vi har invitert grupper som på ulikt vis har overlevd skiftende politiske landskap og insistert på det kollektive i en individualistisk tidsånd. Grenland Friteaters stiller med storproduksjonen «En sommernattsdrøm», Gob Squads kommer med «Is anybody home?», De Utvalgte byr på «My Twisted World» og fra Odinteatret stiller den yngste generasjonen med “De fortryllede fiolinister”. Alle disse kompaniene har eksistert i flere titalls år og forholder seg direkte og indirekte til generasjonsmøter- og skifter.   

Generasjonsmøtet gjenspeiles også i PITs programråd hvor alle medlemmene, de yngre så vel som de eldre, har en kjærlighet til Grenland og til PIT. Og med den kjærligheten som utgangspunktet har vi tenkt. Tenkt på de unge, de gamle, de minste, på familier, på nyinnflytta og vennegjenger. Vi har tenkt og diskutert og til slutt valgt forestillinger vi håper alle dere vil sette pris på.  

Vi har også omdøpt Friteatret til «The Pit», en møteplass for både publikum og artister der samværet står i sentrum med både festivalcafé, fagprogram og forestillinger. 

Noe er nytt, noe er kjent, noe etablert, noe i utvikling. La oss møtes og oppleve, debutanter og travere, Porsgrunnsfolk og verden. Sammen. God festival, kjære publikum! 

Lars Vik 

Frida Oline Johansen Winther 

Anette Röde Hagnell 

Heiki Eero Riipinen 

Marie Ursin Erichsen 

Vibeke Lie