fbpx Hjelperstyret - PIT | Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

Hjelperstyret

Hjelperstyret jobber gjennom hele året med å planlegge den praktiske gjennomføringen av PIT.

Vi har alltid behov for flinke folk med alle mulige kunnskaper som har lyst og tid til å ta i et ekstra takk for festivalen. Har du lyst på en utfordring og en ny erfaring? Bli med i PITs hjelperstyre!

For mer info om hjelperstyret eller hjelpere generelt, kontakt styrets leder og ansvarlig for de frivillige:

Linn Grønland  –  928 30 169  –  linn@grenlandfriteater.com

Wendy Aasland – 911 18 653 – wendy.aasland@grenlandfriteater.com

Hjelperstyret  2021
Leder Linn Grønland
Nestleder Katrine Berntsen
Sikkerhet Eivind Mørch, Tor Arne Ursin
Festivalgata Siima-Zyrah Danhoxha, Janet Ververda
Artistvelferd Wendy Aasland
Kantine Siv-Rita Svendsen, Siren J. Johnsen 
Rigg Ingrid Stendal
Spillesteder Bjørn Tore Moen, Eivind Mørch, Harald Olsen
Kaospiloter Øyvind Nilsen
Artisttransport Siren C. Johnsen
Bydekor Jenny Crone
Distribusjon Heidi Christiansen
Den unge garde Barn fra Rønningen barnehage