fbpx Boder og Stand-plass - PIT | Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

Boder og Stand-plass

Retningslinjer for bodsalg, Porsgrunn Internasjonale Teater Festival 2019

Plassering

Alle søkere vil få skriftlig svar på om de har fått plass eller ikke innen 1. mai 2019. Vi gjør oppmerksom på at vi har begrenset med plasser, og legger vekt på så bredt varesortiment som mulig. Ikke alle søkere kan derfor regne med å få tildelt plass.

Festivalen stiller med bodplass på 3 x 3 meter og strøm. Leietagere må selv stille med alt av telt, salgsboder og kasseapparater.

Leien for bodplassen vil bli fakturert før festivalen. Dersom betaling ikke skjer innen forfall kan plassen leies ut til andre.

Matboder vil bli fakturert et depositum som tilbakebetales ved godkjent tilbakelevering.

Alle som søker om matbod på festivalen skal ha et vegetarisk/kjøttfritt alternativ. Det bes redegjøre for dette i bodsøknaden.  Det skal også være et godkjent pulver – brannslukningsapparat tilgjengelig i boden.

Mattilsynet og god hygienepraksis

Det er ikke lov til å selge mat til servering uten at det er inngått avtale med PIT om dette. All distribusjon av næringsmidler (mat, drikke, godteri osv.) skal være godkjent av Mattilsynet. Vi minner om at all mat som tilvirkes i forkant av festivalen for salg skal være tilberedt på kjøkken som er meldt inn til Mattilsynet og som tilfredsstiller kravene i Næringsmiddellovgivningen. Det er ikke tillatt å bearbeide mat på private kjøkken uten at forholdene er vurdert av Mattilsynet. Har du spørsmål vedrørende mathygiene og regelverk,

Ta kontakt med: 

Mattilsynet Distriktskontor for Nedre Telemark,

Lisbeth Pettersen

Telefon: 22 77 85 95/

E-post: lisbeth.pettersen@mattilsynet.no

https://skjema.mattilsynet.no/mats.

Les mer om krav til rutiner ved matsalg her: https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/matservering/kortvarig_salg_av_mat/messer_og_festivaler.149

Vakthold

Det vil være vakthold i utleieområdene deler av tiden. Allikevel vil varer og utstyr som etterlates i teltene være leietakers ansvar.

Skatteregler

Alle som driver med salgsarbeid, og som dermed har en inntekt av sin virksomhet under festivalen må forholde seg til regelverket fastsatt av Skattedirektoratet. Kontroller kan bli gjennomført under festivalen. Regelverket for dokumentasjon finner du her

Generelle vilkår

Viktige regler til dere som skal leie bodplass under årets festival:

Plassene er kun tilgjengelig fra mandag 10.6 etter kl. 12.00. Tildelingen er endelig. Feilplasseringer ser vi oss nødt til å flytte. Alle varer og utstyr må være ryddet bort fra plassen innen kl 16:00 lørdag 15.6.19

Leietaker skal følge pålegg fra festivalens funksjonærer. Dersom en ikke gjør det, kan en bli bortvist fra festivalområdet for resten av festivalen uten refusjon/kompensasjon av leien.

Det er ikke tillatt å parkere biler på oppstillingsplassen. Unntaket er salg direkte fra bil.

Bodplassen er kun for den som har fått bekreftet plass og med den type varer selger har fått godkjent. Det er ikke anledning til å ta med andre selgere inn på sin plass. Musikk fra standen er kun tillatt etter avtale med festivalen.

Videresalg av plass eller annen bruk enn avtalt er strengt forbudt og fører til bortvisning.

Bodplassene skal holdes ryddet. Søppel kastes i containere som står på anviste plasser. Bodene skal ikke flyttes i forhold til anvist plass. Leietaker plikter å rydde plassen de disponerer før de forlater området. Evt opprydding av bodplass vil bli fakturert vedkommende etter festivalen.

Betaling av bodplass skal skje FØR bod kan settes opp.

Brannforskrifter må følges. Leietaker er selv pliktig til å sette seg inn i den til enhver tid gjeldene forskrift.

Salg av heliumballonger, piratkopier,  ”spaghetti-spray”, krutt, kinaputter, softgun, kniver, sverd, kastevåpen, og liknende er ikke tillatt.  Likeledes alle typer piper og liknende. Produkter med symboler som kan være støtende skal ikke selges av leietakere. Dette gjelder spesielt produkter som kan forbindes med nazisme, rasisme eller narkotika. Det tillates ikke salg av andre varer enn det man har oppgitt i søknadsskjemaet. Det er leietakers ansvar å påse at vareutvalget ikke strider mot retningslinjer gitt av Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival.

Leietakere som bryter regelverket vil vises bort, og vil ikke få refundert bodleien.

Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival er ikke ansvarlig for tap av noe slag som følge av skade aller tyveri på og i salgsboder.

Ved fravikelse av disse regler blir bodeiere bortvist fra festivalens område. Vaktselskap vil jevnlig patruljere i området.

PIT ønsker ikke håndtering av kontanter for betaling av standplass. Kun betaling via VIPPS eller betalingsterminal er tilgjengelig i festivaluken.

 

Med vennlig hilsen

Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival