fbpx Dagskonferanse: Ny politikk for scenekunsten? - PIT | Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

Dagskonferanse: Ny politikk for scenekunsten?

Trenger vi en ny scenekunstpolitikk? … og hvor går veien framover for norsk scenekunstpolitikk?

Tickets

  • Wednesday 15. June 2022
    10:00 / ,Kafé KFree

By and with

Tor Arne Ursin, Grenland Friteater
Maja Fos Five, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Odin Adelsten Aunan Bohmann, Statssekretær Kulturdepartementet
Ola K. Berge, Telemarksforskning
Ine Therese Berg, NTNU: Mobilisering for mobilitet – formidling av fri scenekunst
Ådne Sekkelsten, daglig leder i Norsk Scenekunstbruk
Nina Hodneland, daglig leder i Norske kulturhus
Melanie Fieldseth, Norsk kulturråd
Torbjørn Gabrielsen, Stamsund Internasjonale Teaterfestival
Hege Knarvik Sande, direktør i Danse- og teatersentrum
Bernt Bjørn, Ferske Scener, Tromsø
Torkil Sandsund, teaterregissør fra Fjaler
Anne Ekenes, Panta Rei Danseteater
Kirjan Waage, Wakka Wakka Productions
Heiki Riipinen, scenekunstner

Om forestillingen

Varighet
10.00 -16.00
Priser
Gratis

Ny politikk for scenekunsten?

Norsk scenekunstfelt består av et mangfold av ulike estetiske praksiser og virksomheter, som kommer både fra det institusjonelle og frie feltet. Solberg-regjeringen la frem sin nye strategi for scenekunst høsten 2021 som ønsker å skape bedre strukturer for norsk scenekunst, men vil den rødgrønne regjeringen følge opp strategien? Hvor går veien fremover for norsk scenekunst?  

10:00 Registrering og kaffe 

10:30 – 10:50:  Velkommen ved Tor Arne Ursin, Grenland Friteater og Maja Foss Five, Vestfold og Telemark fylkeskommune 

10:50 – 12.20: Bolk 1: Hvordan kan vi styrke infrastrukturen for det frie feltet?  

I Hurdalsplattformen beskriver regjeringen at folk skal ha tilgang til kunst og kultur, uavhengig av hvem de er og hvor de bor. Det frie scenekunstfeltet har stor mobilitet gjennom turnévirksomhet rundt omkring i hele landet, og må være en vesentlig faktor for å oppnå regjeringens målsetting om å gi kulturopplevelser til hele landet. Men infrastrukturen for visning av norsk scenekunst er ikke god nok. Hvordan kan vi styrke infrastrukturen og gi flere muligheter for visning av den frie scenekunsten? 

10.50: Innledning ved Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann  

11.05: Ola K. Berge, Telemarksforskning og Ine Therese Berg, NTNU: Mobilisering for mobilitet – formidling av fri scenekunst 

Fri scenekunst i Norge høster anerkjennelse for å holde et høyt kunstnerisk nivå, og mange kunstnere og kompanier opplever stor etterspørsel både nasjonalt og internasjonalt. Norske scenekunstnere bidrar dessuten til å utvikle scenekunst som kunstform og som selvstendig fagfelt. Til tross for dette har både kunstnere, organisasjoner og politikere i ulike sammenhenger pekt på at fri scenekunst vises og ses for lite. I denne rapporten analyseres hva som påvirker visningsmulighetene for fri scenekunst i Norge i dag. Oppmerksomheten rettes mot forhold som finansiering av både kunstnerne og arenaer, kunstnernes holdninger, normer og estetiske praksiser og flere andre strukturer som påvirker mobiliteten til den enkelte forestillingen. I tillegg er produksjonene og arenaene i seg selv i fokus: Hvilke estetiske orienteringer og arbeidsmåter preger den frie scenekunsten, og hvordan påvirker disse orienteringene og arbeidsmåtene produksjonenes mobilitet?  

Ola K. Berge er seniorforsker (Ph.D) og har arbeidet med kulturliv og kulturpolitikk ved Telemarksforsking siden 2009. Han er særlig opptatt av utenriks kulturpolitikk, men også generelle kunstsosiologiske og kulturpolitiske temaer som kulturarbeidsliv, kultur for barn og unge, og digital kulturproduksjon/-distribusjon.  

Ine Therese Berg er førsteamanuensis i drama og teater ved NTNU og har blant annet bakgrunn som kurator, faglig rådgiver og kritiker. Berg forsket på publikumsdeltagelse i sin doktorgradsavhandling og har vært redaktør og bidragsyter i flere utgivelser om norsk scenekunst. 

Samtale om scenekunstformidling med:   

Ådne Sekkelsten, daglig leder i Norsk Scenekunstbruk 

Nina Hodneland, daglig leder i Norske kulturhus 

Melanie Fieldseth, Norsk kulturråd 

Torbjørn Gabrielsen, kunstnerisk leder for Stamsund Internasjonale Teaterfestival 

Samtalen ledes av Hege Knarvik Sande, direktør i Danse- og teatersentrum 

12:20 – 13.00 Lunsj 

13.00 – 15.30: Bolk 2: Hvordan kan vi ta vare på mangfoldet i den frie scenekunstkulturen?  

Geografisk mangfold eller enfold? Bernt Bjørn, scenekunstner i Ferske Scener, Tromsø 

Teaterfestivalene – arenaskapere i distrikts-Norge. Torkil Sandsund, teaterregissør fra Fjaler 

Dansen rolle i det offentlige rom. Anne Ekenes, dansekunstner i Panta Rei Danseteater 

Norsk scenekunst på det internasjonale nettet. Kirjan Waage, scenekunstner i Wakka Wakka Productions 

Talentutvikling for det frie feltet. Heiki Riipinen, scenekunstner. 

Politisk debatt: Hvordan mener politikerne at det frie scenekunstfeltet skal finansieres? Gjennom Norsk kulturfond, driftstøtteordning for etablerte kompanier, regionale kulturfond? Bør kommuner og fylkeskommuner ta et større eierskap? Vi spør Stortings-politikerne!  

Inviterte: Grunde Almeland, Tage Pettersen, Åslaug Sem-Jacobsen, Kathy Lie, Odin Adelsten Aunan Bohmann

15:30     Avslutning

 

Kafé K, Storgata 174

15.juni, kl. 10:00 – 15:30

Gratis

Påmelding: post@grenlandfriteater.com     Merk emnefeltet Konferanse