fbpx Dagskonferanse: Ny politikk for scenekunsten? - PIT | Porsgrunn Internasjonale Teaterfestival

Dagskonferanse: Ny politikk for scenekunsten?

Trenger vi en ny scenekunstpolitikk? … og hvor går veien framover for norsk scenekunstpolitikk?

Tickets

  • Wednesday 15. June 2022
    10:00 / ,Kafé KFree

By and with

Tor Arne Ursin, Grenland Friteater
Maja Fos Five, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Odin Adelsten Aunan Bohmann, Statssekretær Kulturdepartementet
Ola K. Berge, Telemarksforskning
Ine Therese Berg, NTNU: Mobilisering for mobilitet – formidling av fri scenekunst
Ådne Sekkelsten, daglig leder i Norsk Scenekunstbruk
Nina Hodneland, daglig leder i Norske kulturhus
Melanie Fieldseth, Norsk kulturråd
Torbjørn Gabrielsen, Stamsund Internasjonale Teaterfestival
Hege Knarvik Sande, direktør i Danse- og teatersentrum
Bernt Bjørn, Ferske Scener, Tromsø
Torkil Sandsund, teaterregissør fra Fjaler
Anne Ekenes, Panta Rei Danseteater
Kirjan Waage, Wakka Wakka Productions
Heiki Riipinen, scenekunstner

Om forestillingen

Varighet
10.00 -15:30
Priser
Gratis

Ny politikk for scenekunsten? Norsk scenekunstfelt består av et mangfold av ulike estetiske praksiser og virksomheter, som kommer både fra det institusjonelle og frie feltet. Solberg-regjeringen la frem sin nye strategi for scenekunst høsten 2021 som ønsker å skape bedre strukturer for norsk scenekunst, men vil den rødgrønne regjeringen følge opp strategien? Hvor går veien fremover for norsk scenekunst?

Konferansen streames HER

10:00 Registrering og kaffe

10:30 – 10:50: Velkommen ved varaordfører i Porsgrunn, Anne Kristine Grøtting og Tor Arne Ursin, Grenland Friteater.

10:50 – 12.20: Bolk 1: Hvordan kan vi styrke infrastrukturen for det frie feltet?

10.50: Innledning ved Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann

11.05 – 11.20 Ola K. Berge, Telemarksforskning og Ine Therese Berg, NTNU: Mobilisering for mobilitet – formidling av fri scenekunst

Fri scenekunst i Norge høster anerkjennelse for å holde et høyt kunstnerisk nivå, og mange kunstnere og kompanier opplever stor etterspørsel både nasjonalt og internasjonalt. Norske scenekunstnere bidrar dessuten til å utvikle scenekunst som kunstform og som selvstendig fagfelt. Til tross for dette har både kunstnere, organisasjoner og politikere i ulike sammenhenger pekt på at fri scenekunst vises og ses for lite. Ola K. Berge og Ine Therese Berg legger frem rapporten som analyseres hva som påvirker visningsmulighetene for fri scenekunst i Norge i dag.

 

11.25 – 11:45 SAMTALE: Rapporten slår fast at det er større formidlingspotensial for norsk fri scenekunst, og forhold som finansiering av både kunstnerne og arenaer, kunstnernes holdninger, normer og estetiske praksiser og flere andre strukturer påvirker mobiliteten til den enkelte forestillingen. Men hvilke tiltak anbefaler rapporten for økt innsats for formidling, og hva vil konsekvensene være?

 

Stikkord for samtalen

Virkemiddelapparatet, en dreining fra produksjon – mot publikum og økt formidling, hvilke konsekvenser får en slik dreining? Hvem skal ha makten for visning, arrangørene eller kunstneren? Hvordan hindre maktkonsentrasjon i nettverkene og arenaene?

Et helhetlig nasjonalt ansvar for norsk scenekunst, hvordan koble på de kommunale forvaltningsnivåene?

Samtale om anbefalingene i rapporten med forskerne Ola K. Berge og Ine Therese Berg, ledet av Hege Knarvik Sande

11:50 – 12:30 SAMTALE: Hvordan kan arenaer som institusjonsteatrene, de programmerende scenen, kulturhusene og turnenettverkene styrke infrastrukturen for fri norsk scenekunst? Hva er potensialet, hva er utfordringene for økt formidling av norsk scenekunst fra et arrangørperspektiv? Ådne Sekkelsten, daglig leder i Norsk Scenekunstbruk Nina Hodneland, daglig leder i Norske kulturhus Morten Gjelten, direktør i Norsk teater- og orkesterforening (NTO) Marianne Bilger, kunstnerisk programmerer og produsent ved Bærum Kulturhus/Dans Sørøst-Norge Samtalen ledes av Hege Knarvik Sande, direktør i Danse- og teatersentrum

Stikkord for samtalen Økt samarbeid mellom institusjonen og det frie feltet: hva er muligheten – og hva er behovene?

Økt formidling av fri scenekunst i landets kulturhus: hva er muligheten – og hva er behovene?

Nettverk: hvordan fungerer turnenettverkene i Norge i dag, hvordan kan de styrkes? Burde de eksisterende nettverkene utvides til et større estetisk mangfold?

Hvem skal ha makten, arrangørene eller kunstnerne, og hvordan hindre maktkonsentrasjon i formidling av norsk fri scenekunst?

 

12:30 – 13.15 Lunsj

13.15 – 15.30: Bolk 2: Hvordan kan vi ta vare på det estetiske mangfoldet i den frie scenekunstkulturen?

13:20 – 13:35: Geografisk mangfold eller enfold? Bernt Bjørn, scenekunstner i Ferske Scener, Tromsø

13:40 – 13.55: Arenaskapere i distrikts-Norge. Torkil Sandsund, teaterregissør fra Fjaler

14:00 – 14:15: Dansen rolle i det offentlige rom. Anne Ekenes, dansekunstner i Panta Rei Danseteater

14:15 – 14:30 Pause

14:30 – 14:45: Norsk scenekunst på det internasjonale nettet. Gwen Warnock, scenekunstner i Wakka Wakka Productions 14:50 – 15:05 Talentutvikling for det frie feltet. Heiki Riipinen, scenekunstner.

15:10 – 15:30 Hvor går vi fra nå? Oppsummering og dialog med publikum, ledet av Hege Knarvik Sande.

Kafé K, Storgata 174

15.juni, kl. 10:00 – 16:00

Gratis

Påmelding: post@grenlandfriteater.com     Merk emnefeltet Konferanse