Hjelperstyret

Hjelperstyret jobber gjennom hele året med å planlegge den praktiske gjennomføringen av PIT.

Vi har alltid behov for flinke folk med alle mulige kunnskaper som har lyst og tid til å ta i et ekstra takk for festivalen. Har du lyst på en utfordring og en ny erfaring? Bli med i PITs hjelperstyre!

For mer info om hjelperstyret eller hjelpere generelt, kontakt styrets leder og ansvarlig for de frivillige:

 

Eivind Mørch

Telefon:  915 37 628

E-mail:   eivindm91@gmail.com

 

Hjelperstyret 2017

Hjelperstyreleder Eivind Mørch
Nestleder Katrine Berntsen
Festivalgata Janet Ververda
Hjelperkantine Diana Christensen
Teknisk rigg Jan Halvard Vindal
Ingrid Stendal
Artistvelferd Anette Röde
Wendy Aasland
Cathrine Hovland
Spillesteder Oda Hestvik Larsen
Kaospiloter Frank Severinsen
Karina Einan Enoksen
Artisttransport Kristina Heilien Lavergen
Salg/Info Harald Olsen
Servering Siren Johnsen
Jonny Jakobsen
Distribusjon Lene Heimdal
Bydesign Tone Engebretsen
Den Unge Garde Barn fra Rønningen Barnhage avd Kapteinen