Hjelperstyret

Hjelperstyret jobber gjennom hele året med å planlegge den praktiske gjennomføringen av PIT.

Vi har alltid behov for flinke folk med alle mulige kunnskaper som har lyst og tid til å ta i et ekstra takk for festivalen. Har du lyst på en utfordring og en ny erfaring? Bli med i PITs hjelperstyre!

For mer info om hjelperstyret eller hjelpere generelt, kontakt styrets leder og ansvarlig for de frivillige:

Eivind Mørch  –  915 37 628  –  eivindm91@gmail.com

Hjelperstyret 2018
Hjelperstyreleder Eivind Mørch
Nestleder Katrine Berntsen
Festivalgata Kristian Grennes, Linda Kolstø
Hjelperkantine Siren Johanne Johnsen, Siv-Rita Svendsen
Teknisk rigg Jan Halvard Vindal, Ingrid Stendal
Artistvelferd Wendy Aasland, Anette Röde
Spillesteder Bjørn Tore Moen
Kaospiloter Linn Grønland, Ziad Noori
Artisttransport Borghild Halmrast
Salg/Info Harald Olsen
Servering Siren Cathrine Johnsen
Distribusjon Heidi Christiansen, Hanne Gauslaa
Bydesign Ann-Charlotte Birkeland, Salima Christine Omland
Den Unge Garde Barn fra Rønningen Barnhage avd Kapteinen