Forestillinger | Scenekunst-Norge: Må vi tegne kartet på nytt?

PIT 2009 – Grupo Puja – Do Do Land – foto Dag Jenssen

Regjeringen har annonsert at det skal komme en ny kulturmelding. Men det er 10 år siden sist det kom en egen scenekunstmelding. Scenekunstfeltet er i stadig forandring. Institusjonene er i forandring. Vi har fått en ny Opera – den største institusjonen av alle. Den frie scenekunsten har en helt annen status enn for 10 år siden. Vi har fått nye nasjonale kompanier på basisfinansiering. Det lages mange flere spel over hele landet enn tidligere. Og det går mer enn dobbelt så mange offentlige kroner til scenekunsten i dag.

Scenekunstlandskapet er i forandring. Det går ikke lenger an å skille mellom «det frie feltet» og et «institusjonsteaterfelt». Scenekunsten er blitt ett felt.

Det er allikevel bemerkelsesverdig hvor lite politikken på scenekunstfeltet har forandret seg – gjennom flere ti-år og gjennom mange skiftende regjeringer har det meste ligget fast. Men er denne politikken fortsatt relevant? Er vi sikre på at vi fortsatt har de beste løsningene? Stemmer kartet fortsatt med terrenget? Eller trenger vi å tegne det på nytt?

Sammen med Danse- og Teatersentrum, Norske Dansekunstnere og Norsk Skuespillerforbund og avisa Klassekampen inviterer vi til debatt om den norske scenekunsten. Bård Kleppe fra Telemarksforskning vil gi oss en forskningsbasert bakgrunn og i panelet møter vi framtredende representanter for scenekunsten og kulturpolitikerne.

I panelet:

Svein Harberg – H, leder for Stortingets Kulturkomité

Geir Jørgen Bekkevold – KrF, medlem Kulturkomitéen

Hege Haukeland Liadal – AP, medlem Kulturkomitéen

Carl Morten Amundsen – SV

Tove Bratten – Danse- og Teatersentrum

Morten Gjelten – Norsk Teater- og Orkesterforening

Knut Alfsen – Norsk Skuespillerforbund 

Peder Horgen – Norske Dansekunstnere

Moderator – Tor Arne Ursin

 

Kafé K

16.juni kl 16:00

Gratis

Scenekunst-Norge: Må vi tegne kartet på nytt?

16.juni kl 16:00

 

Kafé K

 

Gratis

 

AV OG MED
Carl Morten Amundsen - SV
Geir Jørgen Bekkevold - KrF
Hege Haukeland Liadal -A
Knut Alfsen - NSF
Morten Gjelten - NTO
Peder Horgen - ND
Svein Harberg - H
Tove Bratten DTS