fbpx

Forestillinger | Folketeatret er dødt. Leve folketeatret!

  • en konferanse om folketeatertanken i Norge

Mens folketeatertanken i mange land utgjør en levende tradisjon, har den hatt dårligere kår i Norge.

I 1921 ble Folketeaterselskapet konstituert for å etablere «et godt teater for arbeiderklassen» i Oslo. Men det var ikke før i 1952 at Folketeatret kunne åpne sine dører. I mellomtiden hadde man rasert det folkelige forlystelses-strøket i Pipervika med sine elleve scener, inkludert tivoli og sirkus. Folketeatret på Youngstorget ble heller ingen suksess og måtte gi opp allerede i 1959. Siden det har norsk folkelig teater hatt rykte på seg for å være ikke bare konservativt, men reaksjonært – ja, nærmest for et skjellsord å regne. Hvorfor er det blitt slik?

I dag ser vi tendenser hvor det folkelige igjen er overskrift for estetisk og politisk utforsking på teaterscenen. Med begreper som virkelighetsteater, borgerteater, stedsspesifikt, anvendt og deltakende teater, settes dette på dagsorden i nye kontekster. I denne konferansen vil vi se på historien: Hva er det med den norske situasjonen som har gitt så utsatte vilkår? Og hvordan kan dagens nye scenekunstneriske tendenser tolkes i et kunstnerisk og teaterpolitisk perspektiv? Er tiden inne for å sette arbeiderklassen på scenen igjen? Finnes det fortsatt et levende og livskraftig folkelig teater i landet vårt?

Kafé K

12.juni kl 12 – 16

Info og påmelding:

post@grenlandfriteater.com

tel: 35 93 21 00

Folketeatret er dødt. Leve folketeatret!

12.juni kl.12.00

 

Kafé K