fbpx

Forestillinger | Folketeatret er dødt. Leve folketeatret!

  • en konferanse om folketeatertanken i Norge

Mens folketeatertanken i mange land utgjør en levende tradisjon, har den hatt dårligere kår i Norge.

I 1921 ble Folketeaterselskapet konstituert for å etablere «et godt teater for arbeiderklassen» i Oslo. Men det var ikke før i 1952 at Folketeatret kunne åpne sine dører. I mellomtiden hadde man rasert det folkelige forlystelses-strøket i Pipervika med sine elleve scener, inkludert tivoli og sirkus. Folketeatret på Youngstorget ble heller ingen suksess og måtte gi opp allerede i 1959. Siden det har norsk folkelig teater hatt rykte på seg for å være ikke bare konservativt, men reaksjonært – ja, nærmest for et skjellsord å regne. Hvorfor er det blitt slik?

I dag ser vi tendenser hvor det folkelige igjen er overskrift for estetisk og politisk utforsking på teaterscenen. Med begreper som virkelighetsteater, borgerteater, stedsspesifikt, anvendt og deltakende teater, settes dette på dagsorden i nye kontekster. I denne konferansen vil vi se på historien: Hva er det med den norske situasjonen som har gitt så utsatte vilkår? Og hvordan kan dagens nye scenekunstneriske tendenser tolkes i et kunstnerisk og teaterpolitisk perspektiv? Er tiden inne for å sette arbeiderklassen på scenen igjen? Finnes det fortsatt et levende og livskraftig folkelig teater i landet vårt?

Innledere:

Barbro Rønning er dosent i dramaturgi ved NTNU med bakgrunn som dramaturg, sceneinstruktør og teaterpedagog . Barbro Rønning har med avhandlingen ”Folketeater: et begrep og en modell – et teatersyn og en visjon: perspektiver og praksis i og omkring trekk i nordisk teaterutvikling ca. 1968 – 1990” gitt det grundigste bidraget til studiet av folketeatret i Norge.

Svein Gundersen er professor emeritus i drama og teater fra OsloMet og har en lang karriere som manusforfatter, regissør og skuespiller. Han har bl.a. vært administrativ leder for Suttungteatret i en årrekke og han har vært nært knyttet til arbeiderbevegelsen.

Sidsel Marie Nilsen har bakgrunn som skuespiller og teaterhistoriker. Hun har i en årrekke holdt foredrag, kåserier, laget utstillinger og gitt ut bøker, bl.a. om det norske teateret i kamp. I 1997 utga hun på Aschehoug forlag biografien ”Helst mot urolig vær” om sin far, teatermannen Hans Jacob Nilsen, som var Folketeatret i Oslos første sjef.

Kristin Lyhmann er mag.art i teatervitenskap med avhandlingen: ”Et folks diktning er det lys stammen leter seg fram med – Suttungteatrets forutsetninger, framvekst og egenart”. Hun har vært førsteamanuensis i drama ved bl a Høgskolen i Østfold. Som pensjonist har hun bygget opp arbeiderscenen Nes Lenseteater Skiptvet, Østfold, der hun er husdramatiker.

Egil Johansen er teaterregissør og redaktør for Spelhåndboka og nettstedet spelhandboka.no. Han har vært leder for Sør-Trøndelag teaterverksted og har lenge vært en drivende kraft i det norske spel-miljøet.

Geddy Aniksdal er skuespiller og regissør og mangeårig medlem i Grenland Friteater. Hun er leder for det tverrkunstneriske prosjektet Stedsans, som har stått for store utendørs forestillinger, ofte med  hundrevis av deltakere. Hun er aktuell på PIT, både som skuespiller i Meierislaget 1933 og med sin konsertforestilling Aluminiumsongar.

Moderator:

Tor Arne Ursin er teaterregissør og en av grunnleggerne av Grenland Friteater. Han har skrevet og regissert en lang rekke forestillinger med tema fra industri og industriarbeiderkultur, bl.a. Meierislaget 1933, som spilles under PIT.

Program:

12.00    Velkommen

12.15    Hva er Folketeatret? Innledende definisjoner og bemerkninger

12.40    Historien om Folketeatret i Oslo (1953 – 1959)

13.00    Fra Avantgarden til Folketeatret – om Grenland Friteaters arbeid i Porsgrunn

13.30    Er spel det egentlige Folketeatret? Om arbeiderspel i Norge.                                                                Er det nye Folketeatret  inter-aktivt?

15.15    Paneldebatt: Hva er framtida for Folketeatret i Norge?

Kafé K

12.juni kl 12 – 16

Info : post@grenlandfriteater.com

tel: 35 93 21 00

Folketeatret er dødt. Leve folketeatret!

12.juni kl.12.00

 

Kafé K

 

4t

 

Gratis