Bilder fra 2017

Alle bilder er tatt av fotograf Dag Jenssen. Bildene er fritt tilgjengelige for pressen. Ved annen bruk; ta kontakt. Husk by-line.

Album 2017